advert 1
advert 2
advert 3
Reparatie
Als de nood het hoogste is, zijn de professionals van GrafioTech nabij!
Mocht er door welke oorzaak dan ook onverhoopt een storing optreden bij u in het bedrijf, dan reageren wij accuraat en efficiënt. GrafioTech is een compacte en zeer flexibele organisatie met korte lijnen en een heldere overlegstructuur.

reparatie01 reparatie02 reparatie03 reparatie04


Eén telefoontje van u is voldoende om onze storingsdienst te activeren. Dan zetten wij werkelijk alles op alles om uw productieverlies zo minimaal mogelijk te houden. Op GrafioTech kunt u rekenen; ook als het er op aan komt. 

Bij het stilvallen van een machine moet er snel worden gereageerd. Tijd kost dan letterlijk geld. Daarom hebben onze technische professionals de beschikking over een Volkswagen Transporter vol hoogwaardig gereedschap en alle courante onderdelen.
Op die manier bent u ervan verzekerd dat uw machine zonder onnodig extra oponthoud direct weer bedrijfsklaar wordt gemaakt. De ervaring leert tevens dat onze technici in staat zijn om via de telefoon een diagnose te stellen en een noodvoorziening te instrueren zodat de machine tot het moment van werkelijke reparatie toch blijft functioneren.

De reparaties en het onderhoud worden over het algemeen uitgevoerd bij u op het bedrijf. Wij bieden u echter ook de mogelijkheid om onderdelen of uw complete machine in onze werkplaats te repareren of zelfs te reviseren. In het laatste geval krijgt u uw machine weer terug als nieuw; klaar voor wederom vele jaren trouwe dienst.